Activiteiten – Agenda

Er wordt nog volop gepland en besproken welke activiteiten dit jaar door het het wijkcomité zullen worden georganiseerd. Hierbij alvast een overzicht van de reeds geplande activiteiten voor het werkjaar 2020.

Al deze activiteiten gaan door in of nabij het wijkhuis tenzij anders vermeld.

Privacy-wetgeving – Gegevensbescherming

De foto’s in onze Facebook-albums werden gepubliceerd met als enige bedoeling sfeerbeelden weer te geven van een van onze activiteiten of deelnames aan activiteiten en worden door Wijkcomité Zevenbergen als niet-gerichte beelden beschouwd.

Zij mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gepubliceerd werden en mogen niet elders gebruikt en/of gepubliceerd worden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Wijkcomité Zevenbergen vzw.

In overeenstemming met ons privacybeleid verbinden wij ons ertoe foto’s te verwijderen op eenvoudig verzoek van de persoon op wie de foto betrekking heeft en wanneer die om verwijdering verzoekt.

De volledige tekst van onze Privacyverklaring kan teruggevonden worden op onze website.