Communicatie

Vanuit de werkgroep communicatie trachten we de bewoners op de wijk maximaal te informeren en ondersteunen we de andere werkgroepen daar waar nodig.

FACEBOOK

Op onze Facebookpagina kan u allerhande berichten vinden mbt Wijk Zevenbergen en Lier en kunnen bewoners en sympathisanten eveneens berichten delen met de andere leden van onze Facebook groep.

We zullen Facebook hoofdzakelijk gebruiken voor allerhande korte berichten en eveneens de nodige aandacht vestigen aan de activiteiten die vanuit het wijkcomité worden georganiseerd.

likeus

WEBSITE

Omdat niet iedereen over een Facebook account beschikt zal een belangrijk deel van de communicatie  over onze werking en activiteiten via deze site raadpleegbaar zijn.

Onze website zal bijgevolg iets statischer zijn maar ook hier vind je alle informatie terug rond activiteiten, lidmaatschap etc.

PAPIER

Voor onze belangrijkste activiteiten (o.a. waarvoor inschrijvingen verplicht zijn) zal er nog geregeld “gebust” worden.  Hou dus zeker u brievenbus in de gaten voor post van het Wijkcomité.