Veiligheid en Straatbeeld

Stelt u onregelmatigheden vast in uw straat of hebt u opmerkingen bij bepaalde (verkeers) onveilige situaties ?

Speel ons uw vragen of opmerkingen door en onze werkgroep neemt dit op.  Afhankelijk van de ernst van uw melding nemen we dit op met de bewuste diensten binnen het stadsbestuur van Lier.

WEET DAT …

  • Via de website van de stad Lier kan je meldingen doorgeven over kapotte tegels of putten in de weg, een verstopt rioolputje, beschadigd straatmeubilair, zwerfvuil of sluikstort, …
  • Defecte straatverlichting kan u melden  via het gratis nummer 0800 6 35 35 of de website www.straatlampen.be.
  • Klachten over ophalen van het huisvuil meld je via het gratis nummer 0800 90 441 of per mail via klachten@ivarem.be.

PREVENTIETIPS 

Voor tips inzake preventie van inbraken verwijzen we u graag door naa de website Besafe

TIPS BRANDVEILIGHEID

Tips op vlak van brandveiligheid kan u nalezen op Speel niet met Vuur

MELDPUNT WIJKCOMITE

Via de medewerkers van onze werkgroep kan u eveneens dergelijke meldingen signaleren en op deze manier hopen we :

  1. Beter de realisaties op te volgen.
  2. Acties te initiëren daar waar nodig.
  3. Klachten/meldingen te bundelen.
  4. Onze slagkracht vergroten.
  5. Valoriseren we de wijkwerking.

Tips voor een zorgeloze vakantie 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw GSM of telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bestand