BIN

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen de lokale politie en buurtbewoners. De burgers die mee in het project stappen, gaan meewerken. Een coördinator zal het project mee in goede banen leiden en nauw in contact staan met de lokale politie. De burgers vormen hoegenaamd geen burgerwacht, maar gaan preventief en meer interactief nuttige informatie uitwisselen met de lokale politie die er eventueel gevolg aan kan geven. De algemene werking van zo’n BIN ligt vast in een ministeriële omzendbrief.

Slimme samenwerking tussen politie en wijkbewoners 

Op 1 september 2013 werd, in nauwe samenwerking met Politie Lier, het BIN (Buurt Informatie Netwerk) Zevenbergen opgestart. Via uitwisseling van informatie en de actieve participatie van deelnemende wijkbewoners willen we de algemene veiligheid, de leefbaarheid van de wijk en de sociale cohesie tussen de bewoners versterken.

Telefoneer naar 101

Merk je als BIN lid gedragingen/situaties op die op zich niet strafbaar zijn, maar niet eigen zijn aan de wijkgeest (en mogelijk later kunnen  uitmonden in criminele feiten), meld dit aan de politiediensten via het nummer 101 of via het algemene oproepnummer van de lokale politie Lier (03/491.44.00). 

Enkele voorbeelden: mensen, vreemd aan de wijk, die met grote interesse bepaalde huizen bekijken, fotograferen, vreemde wagens die geparkeerd staan in de wijk, personen vreemd aan de wijk die gebruik willen maken van het toilet , …

In feite moet je een beetje beroep doen op je gezond verstand. Aarzel  niet om te bellen.  Beter vijf keer te veel dan één keer te weinig.

Heb je foto’s, suggesties of meer algemene vragen, geef dit door aan commissaris Marc Simons – lokale politie Lier marc.simons@police.belgium.eu

Wat is een incident? Wanneer melden? 

Merk je als BIN lid gedragingen/situaties op die op zich niet strafbaar zijn, maar niet eigen zijn aan de wijkgeest (en mogelijk later kan uitmonden in criminele feiten), meld dit ook via 101. Enkele voorbeelden: mensen, vreemd aan de wijk, die met grote interesse bepaalde huizen bekijken, fotograferen, vreemde wagens die geparkeerd staan in de wijk, personen vreemd aan de wijk die gebruik willen maken van het toilet , … In feite moet je een beetje beroep doen op je gezond verstand. Aarzel  niet om naar 101 te bellen.  Beter vijf keer te veel dan één keer te weinig.

 BIN-leden krijgen Nieuwsbrief met info: 

Periodiek ontvangen alle BIN-leden een Nieuwsbrief met een overzicht van de “criminaliteitscijfers” van de wijk Zevenbergen, voorzien van de nodige toelichting en aanbevelingen.

Tevens vermeldt de Nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die het wijkcomité organiseert en waarvoor men wordt uitgenodigd.

Hoe word je BIN-lid ?

Klik hier voor het gewenste document.

Afbakening BIN-Zevenbergen: 

BIN Zevenbergen

Misschien heeft het met onze BIN-bordjes te maken, maar sinds de opstart BIN Zevenbergen is het aantal inbraken drastisch gedaald. Weten de slechteriken dat we alert zijn?